ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Constancia Kft.

Módosítás dátuma: 2019. szeptember 09.

Bevezetés:

 • A Constancia Kft., mint adatkezelő elkötelezett abban, hogy a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, tiszteletben tartva különösen az érintettek információs önrendelkezési jogát. A Constancia adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbiakban GDPR

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • 2013. évi V. törvény – a polgári törvénykönyvről

 

A Constancia Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a Constancia valamennyi természetes személy Ügyfelére, valamint a weboldalon meghirdetett álláspályázatokra jelentkező természetes személyekre (továbbiakban: Jelentkező), valamint a https://www.naturliget.eu weboldalra látogató természetes személyek személyes adatainak kezelésére az alábbi részletezés szerint

Adatkezelő elérhetőségei:

Az érintettek adatainak kezelését a Constancia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi (továbbiakban: Adatkezelő):

Adatkezelő neve:

Constancia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca 180.

Telephelyei:

6728 Szeged, Dorozsmai út 50.

Adószám:

13285733-2-06

Cégjegyzékszám:

06-09-010793


Az adatkezelést végző Constancia Kft-t az alábbi elérhetőségeken kereshetik fel az Érintettek az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos kérdésükkel vagy észrevételükkel (jelen tájékoztató vonatkozásában Érintett az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy: ügyfél, vásárló, valamint álláspályázatok esetén a meghirdetett állásra jelentkező):

E-mail:

info@nHYPERLINK "mailto:info@naturliget.eu"aturliget.eu

Telefon:

+36 62 424 224

 

Webáruházi megrendelés - a Naturligetben történő személyes átvételi lehetőség választásával

Adatkezelés célja

A https://www.nHYPERLINK "https://www.naturliget.eu/"aturliget.eu weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elősegítése az adásvételi szerződés teljesítése érdekében, a kiállított számla megőrzése.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerződés teljesítése; a számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Ügyfél

 • neve

 • telefonszáma,

 • e-mail címe,

 • irányítószám,

 • város/település,

 • utca/házszám

 • regisztrált ügyfél esetén a felhasználónév és jelszó is

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

Adatfeldolgozó:Constancia Kft. könyvelője

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs

Az Ügyfél a https://www.naturliget.eu oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et a Naturligetben (Szeged, Dorozsmai út 50) történő átvételi mód választásával. A weboldal megadott személyes adatok a https://naturliget.eu jelszóval védett admin felületén kerülnek tárolásra, valamint a vásárlásról kiállított számla a Constancia Kft. könyvelője részére kerül továbbításra.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre az adásvételi szerződés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére.

Webáruházi megrendelés házhozszállítással

Adatkezelés célja

A https://www.nHYPERLINK "https://www.naturliget.eu/"aturliget.eu weboldalon leadott megrendelések feldolgozásának elősegítése az adásvételi szerződés teljesítése érdekében, a megrendelt termékek futárszolgálattal történő házhozszállításával.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – adásvételi szerződés teljesítése, valamint a futárszolgálat részére történő adattovábbítás esetén;

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése a számlázási adatok vonatkozásában

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Számlázási adatok:

 • ügyfél neve,

 • telefonszáma,

 • e-mail,

 • irányítószám,

 • város/település,

 • utca/házszám,

 • ország

 • regisztrált felhasználó esetén a felhasználónév és jelszó is

Szállítási adatok (amennyiben nem egyező a számlázási adatokkal):

 • ügyfél neve,

 • telefonszáma,

 • irányítószám,

 • város/település,

 • utca/házszám,

 • ország

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

 • GLS futárszolgálat alvállalkozója a Totesz Trans Kft.

 • Adatfeldolgozó: Constancia Kft. könyvelője

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – legalább nyolc év

 

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs

Az Ügyfél a https://www.naturliget.eu oldalon megrendeli az általa kiválasztott termék(ek)et az értékbiztosított kiszállítási mód választásával. A weboldalon megadott személyes adatai a Naturliget jelszóval védett admin felületén kerülnek tárolásra. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Constancia Kft. csomagszállításra szerződött partnere a GLS futárszolgálat alvállalkozója a Totesz Trans Kft., melynek adatkezelési tevékenységei kívül esnek a Constancia Kft. hatáskörén. A Constancia Kft. kizárólag az Ügyfél által megadott szállítási adatokat továbbítja a csomagszállításra szerződött futárszolgálat részére. A házhozszállítás lehetőségének választásával egyidejűleg az Ügyfél elfogadja, hogy adatai a csomagszállítást végző partner részére továbbításra kerül. A csomagszállító partner részére átadott szállítási adatok vonatkozásában a személyes adatok adatkezelője a Totesz Trans Kft. futárszolgálat, az általa közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem jön létre az adásvételi szerződés, amennyiben a számlázáshoz szükséges személyes adatok nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére.

A kiszállítás nem valósítható meg, amennyiben az Ügyfél nem adja meg a nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail), valamint a szállítási címét, ez esetben az Ügyfél más módon tudja átvenni (személyes vagy meghatalmazott általi áruátvétel a Naturligetben) a részére összekészített csomagot.

 

Kapcsolatfelvétel / üzenetküldés a weboldalon

Adatkezelés célja

Vásárlói elégedettség növelése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása;

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

 • név

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • üzenet

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

Üzenet érkezésétől számított 1 hónap

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs

Az Ügyfél észrevételt tehet vagy kérdést intézhet a Naturliget dolgozói felé a weboldal kapcsolatfelvételre biztosított pontjában. A Naturliget a vásárlói észrevételeket és üzeneteket nyitvatartási időben mielőbb megválaszolni igyekszik.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Észrevételeit a Constancia Kft. egyéb elérhetőségein vagy személyesen teheti meg a Naturliget boltban (Szeged, Dorozsmai út 50.)

 

Hírlevél küldés

Adatkezelés célja

A hírlevélre feliratkozók tájékoztatása akciós termékekről, érdeklődésének felkeltése szakmai anyagok küldése által

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása;

Eker. tv. 13/A.§

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

e-mail cím, név, feliratkozás időpontja

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

Adatfeldolgozó: Innovip Kft.

tárhelyszolgáltató

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

Hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig, vagy az érintett az adatkezeléshez megadott hozzájárulásának visszavonásáig

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs


A Naturliget hírlevelére a https://www.naturliget.eu oldalon tud feliratkozni az Ügyfél a neve és e-mail címe megadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerését követően. A hírlevélre történő feliratkozás, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolása az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a Constancia Kft. postacímére vagy e-mail címére küldött levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló adatkezelés, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül a Naturliget által meghirdetett akciókról, szakmai anyagokról.

 

Álláspályázatok során történő személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja

A munkaviszony létesítésére irányuló eljárásban a Constancia Kft. ügyvezetője a Jelentkező kompetenciáit megismerje, döntést tudjon hozni arról, hogy a Jelentkezővel kíván-e munkaviszonyt létesíteni.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkező által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan előírt feltételek: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

A pályázatban megjelölt jelentkezés elbírálásának határidejét követő 3 munkanap vagy a benyújtott pályázati anyag kezelésére megadott hozzájárulás visszavonásának napja

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs


A Constancia Kft. által meghirdetett álláspályázatra elektronikus levélben vagy posta címre beérkezett önéletrajzokat, valamint motivációs leveleket az Adatkezelő ügyvezetője jogosult megismerni. A pályázatokban ismertetett kompetenciák alapján az ügyvezető kiválasztja a Jelentkezőt, akit a pályázatban megadott elérhetőségein (telefon vagy e-mail) értesít. A kiválasztott Jelentkező értesítésével azonos munkanapon e-mailben értesíti a többi Jelentkezőt, hogy a pályázat elbírálása során nem nyertek felvételt. Az értesítés során az Adatkezelő ismételt hozzájárulást kér a Jelentkezőktől arra vonatkozóan, hogy az általuk benyújtott pályázati anyagot további 3 hónapig (a felvételt nyert Jelentkező próbaidejének időtartamára) kezelje. Amennyiben a kiküldött értesítésre 3 munkanapon belül nem érkezik/nemleges válasz érkezik a Jelentkezőtől, vagy a Jelentkező a pályázati eljárás során bármikor visszavonja a beküldött pályázati anyag kezelésére adott hozzájárulását a teljes pályázati anyag haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Jelentkező pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a Constancia Kft-vel.

 

Álláspályázatokra benyújtott pályázati anyag megőrzése az elbírálási határidőt követő további 3 hónap időtartamra

Adatkezelés célja

Jelentkező értesítése az általa pályázott megüresedett pozícióról

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárulása

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

nincs

Személyes adatok kategóriái

Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkező által feltüntetett személyes adatok. A pályázatban minimálisan előírt feltételek: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

Az eredeti pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónap

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs


A Jelentkező újbóli hozzájárulása esetén az Adatkezelő az álláspályázatban megjelölt "jelentkezés elbírálásának határidejétől" számított további 3 hónapra megőrzi a Jelentkező pályázati anyagát abból a célból, amennyiben az eredeti pályázati eljárásban felvételt nyert Jelentkező munkaviszonya a próbaidő letelte előtt bármely okból megszüntetésre kerülne, az álláspályázatra Jelentkezőket az Adatkezelő ismételten felkeresheti az állásajánlattal.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A Jelentkező pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni a Constancia Kft-vel.


Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról

Adatkezelés célja

A honlap látogatottságának nyomon követése, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az adatkezelő jogos érdeke – szükséges sütik alkalmazása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása – a statisztikai és marketing célú sütik tekintetében

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

Felhasználók azonosítása elsősorban a visszaélések megakadályozására, a Constancia Kft. reputációjának növelése, a weboldalra látogatók elégedettségének növelése.

Személyes adatok kategóriái

látogatás dátuma, időpontja, az eszköz azonosítószáma

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

Munkamenet (session): munkamenet lezárásáig

Teljesítményt biztosító: lenti részletezés szerint

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs

A https://www.naturliget.eu weboldal meglátogatása során cookie-kat (azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt) küldünk a látogató böngészésre használt eszközére (beleértve a mobiltelefonokat, tableteket is).

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

- Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

A sütiket a felhasználó törölheti az eszközéről, illetve lehetősége van a böngészőbeállításokban letiltani a sütik alkalmazását.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Lehetősége van a cookie-kat (sütiket) letörölni, vagy blokkolni az Ön által használt eszközön, de ebben az esetben a honlap teljes funkcionalitással való működése nem biztosított.

 

Kamerarendszer alkalmazása a Naturliget parkolójában és ügyfélterében

Adatkezelés célja

Vagyonvédelem

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogalap esetén

A Constancia Kft. jogos érdeke, hogy a vásárlói elégedettség növelése céljából parkolót tart fenn, valamint az ügyféltérben lévő termékeket, az üzletben tárolt készpénzt és egyéb értékeket védje.

Személyes adatok kategóriái

az ügyfél képmása

Különleges személyes adatok

nincs

Címzettek, illetve címzettek kategóriái, ha van ilyen

nincs

Harmadik országba, nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

nincs

Tárolás időtartama, törlési határidő

30 nap

Automatizált döntéshozatal ténye, jelentősége, következményei

nincs

 

A Constancia Kft. kamerarendszert üzemeltet vagyonvédelmi célból, melyek a parkolóba vagy az ügyféltérbe belépő és ott tartózkodó érintettek képmását rögzítik. A kamerarendszer által rögzített felvételek visszanézésére kizárólag a Constancia Kft. arra felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az ügyfél nem tud belépni a Constancia Kft. magánterületére.

 

A Constancia Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók

A Constancia Kft. a szolgáltatásainak megfelelő színvonalon történő teljesítéséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Hegedűs Valéria ev. - könyvelés

 • Innovip Kft. – tárhelyszolgáltató

 • Adatkezelés biztonsága

A Constancia Kft. és az általa igénybe vett adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, körülményei, hatóköre és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembe vételével megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Constancia Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt személyes adatok

 • csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás)

 • hitelessége és ellenálló képessége az adatkezelési tevékenység egészében biztosított legyen (ellenálló képesség)

 • változatlansága igazolható maradjon (integritás)

 • jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (bizalmasság).

A Constancia Kft. a személyes adatok biztonsága érdekében a megfelelő intézkedéseket hozza meg, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technológia megváltoztatásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Constancia Kft. az adatkezelés során megőrzi és biztosítja

 • a titkosságot,

 • a sértetlenséget,

 • a rendelkezésre állást.

A Constancia Kft. nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, az orvoslára tett intézkedéseket, az érintettek hozzávetőleges számát, szükség volt-e az érintettek értesítésére, ha igen ez milyen módon történt, valamint az incidens bekövetkezésének idejét és a NAIH felé történő incidensbejelentés időpontját. A Constancia Kft. köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidens 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelenteni, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett számára biztosított jogorvoslati lehetőségek

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelések kivételével) törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatok felvétele során jelzett módon, az Adatkezelő elérhetőségein (jelen tájékoztató 2. fejezete – az adatkezelő elérhetőségei)

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen személyesen a Naturligetben (Szeged, Dorozsmai út 50.) vagy a jelen tájékoztató 2. számú bekezdésében megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a további adatkezelésre nincs más jogalapja.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 • az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Constancia Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából kezelése ellen, az adatokat a Constancia Kft. e célból nem kezeli tovább.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, amennyiben az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében történik

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket állapít meg, vagy

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett kérelmével kapcsolatos eljárási szabályok:

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztató formájában az érintettek rendelkezésére álljon.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha ezt az érintett másként kéri.

A Constancia Kft. az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Constancia Kft. a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek felszámítására jogosult vagy megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Constancia Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számít fel. Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket a Constancia Kft. elektronikus úton válaszolja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó igényt terjeszthet elő, amennyiben az adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó az adatvédelmi rendelet rendelkezéseit megsértette, melynek eredményekén az érintett vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Az érintett kéréssel/panasszal fordulhat:

Az adatkezelő ügyfélszolgálatához az info@naturliget.eu e-mail címen.

Az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségein:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.