Általános szerződési feltételek

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési feltételeket (a továbbiakban röviden ÁSZF), mielőtt regisztrálna a Constancia Kft. által üzemeltetett Naturliget webes felületén, vagy mielőtt igénybe venné annak elektronikusan elérhető szolgáltatásait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a regisztrációval egyidejűleg Ön, mint Megrendelő, arról is nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és annak minden pontját, illetőleg azok aktuális állapotát és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az ÁSZF Megrendelő részéről történő elfogadása kizárólag elektronikus formában, a Constancia Kft. rendszerében kerül nyilvántartásba vételre, az külön, nyomtatott vagy egyéb formában iktatásra nem kerül. Az ÁSZF mindenkor aktuális állapota és legfrissebb változata az üzlet weboldalán (naturliget.eu) érhető el, melynek megismerése és az esetleges módosítások követése a Megrendelő feladata. Esetleges módosítás esetén természetesen a megrendelés időpontjában aktuális állapot tekinthető irányadónak.

A webáruház működésével, az elektronikusan elérhető szolgáltatásokkal, regisztrációval, rendeléssel és szállítással kapcsolatos alapvető információk lentebb ismerhetők meg, illetőleg nyitvatartási idő alatt az üzletben személyesen (cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 50.), vagy telefonon is tájékozódhat (tel. szám: 06 62 424-224).

A Naturliget ÁSZF-jének főbb pontjai:

1. Az ÁSZF célja
2. Az ÁSZF hatálya
3. A szerződő felek
4. Az ÁSZF elfogadása
5. A Webáruház elektronikusan elérhető szolgáltatásainak igénybevétele
6. A szerződés létrejötte
7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
8. Adatvédelem, adatbiztonság
9. Irányadó jog
10. Az ÁSZF módosítása
11. Vegyes és záró rendelkezések

1. Az ÁSZF célja

A Constancia Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által megfogalmazott ÁSZF célja, hogy meghatározza az alábbiakat:

• a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket;

• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéssel kapcsolatban keletkező és fennálló jogait és kötelezettségeit;

• minden egyéb a szolgáltatások nyújtásával és azok igénybevételével kapcsolatos lényeges körülményt.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF az alábbiakra terjed ki:

• minden a Szolgáltató által nyújtott, elektronikus úton igénybe vehető kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Megrendelő(k) a webáruházon keresztül vesz(nek) igénybe;

• a Szolgáltató és Megrendelő valamennyi jogára és kötelezettségére;

• a Webáruház működésével összefüggő minden lényeges körülményre.

2.2. Területi hatály

Szolgáltató a Webáruházon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat kizárólag Magyarország területén nyújtja, melyből eredően minden leadott rendelés esetén kizárólag Magyarország területe jelölhető meg szállítási címként. Sajnálatos módon, Magyarország területén kívüli szállítást a Szolgáltató nem vállal, sem postai úton, sem futárszolgálaton keresztül, sem egyéb módon. Előfordulhat, hogy a rendszer fogadja a Magyarország területén kívüli szállítási címet is a webes felületen történő megrendeléskor, azonban minden ilyen megrendelés érvénytelennek tekintendő, és a munkatársaink által végzett ellenőrzési eljárás során ezek törlésre kerülnek. Természetesen regisztrációra külföldi címmel is van lehetőség, de a szállítás ebben az esetben is kizárólag Magyarország területén lehetséges.

2.3. Időbeli hatály

Az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb szövege az üzlet weblapján (naturliget.eu) érhető el, mely annak nyilvánosságra hozatalától („közzétételétől”) annak Szolgáltató általi módosításáig, vagy visszavonásig tekintendő érvényesnek. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tekintetében a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései és előírásai tekintendők érvényesnek. Az ÁSZF a megrendelés és a szállítás időpontja között történő módosítása esetén az adott megrendelésre vonatkozóan a megrendelés időpontjában aktuális állapot tekintető irányadónak.

3. A Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre, vagy annak valamely fél általi felmondásáig:

3.1. A Szolgáltató:
Cégnév: Constancia Kft.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 180.
Képviselője: Kovács Edit
Cégjegyzékszám: 06-09-010793
Nyilvántartó Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Szeged
Engedélyező hatóság: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 13285733-2-06
Közösségi adószám: HU13285733
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Zrt. (1051-Budapest, Váci utca 38.)
Pénzforgalmi számla száma: 10300002 - 10282220 - 49020015
Üzlet megnevezése: Naturliget
Címe: 6728 Szeged, Dorozsmai út. 50.
Telefonszám: 06 62 424-224
E-mail: info@naturliget.eu
Weboldal: naturliget.eu
Kapcsolattartó neve: Borbély Viktor

3.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki

- a webes felületen keresztül elérhető szolgáltatást vagy szolgáltatásokat vesz igénybe (rendel, vásárol, stb.),

- rendelkezik Magyarország területén szállítási címmel (postai vagy egyéb módon történő szállítás igénylése esetén), illetőleg, aki

- a Webáruház webes felületén regisztrál, és ezáltal jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

3.3. A Szállító:

A szállítást a Naturliget webes felületén leadott rendelések esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában (ennek esetleges lehetősége a megrendeléskor kerül feltüntetésre) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. /2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44. Közösségi adószám: HU12369410 Tájékoztatás az online fogyasztói vitarendezésről:  Az EU Bizottsága/ végzi.

A futárszolgálat a megrendelt termékeket saját ÁSZF-je alapján szállítja, mely az alábbi linken keresztül érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek és melynek megismerése a Megrendelő kötelessége. A szállítással kapcsolatos árszabás a webes felületen leadott megrendelés alkalmával, még a megrendelés véglegesítését megelőzően feltüntetésre kerül. Szállítási idő 1-5 nap.

4. Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Megrendelő általi elfogadása a Webáruház elektronikus úton nyújtott szolgáltatásainak igénybevételének előfeltétele, melynek következtében az ÁSZF (a megfelelő jelölőnégyzeten keresztül történő) elfogadása minden rendelés alkalmával kötelező. Az ÁSZF szövegének módosításának nyomon követése és annak időben történő megismerése a Megrendelő kötelessége. A mindenkor aktuális, legfrissebb ÁSZF az üzlet weblapján érhető el.

5. A Webáruház elektronikusan elérhető szolgáltatásainak igénybevétele

A Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújt szolgáltatásokat a webes felületen keresztül:

5.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltatónak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani Magyarország területén kívül, így minden szállítási igényt is magában foglaló megrendelés (nem az üzletben történő személyes átvétel) kizárólag Magyarország területén található szállítási címre teljesíthető.

5.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

• e-mail cím (élő és érvényes)
• Jelszó
• Felhasználói név
• A vásárló neve
• Szállítási címe
• Számlázási címe (amennyiben nem egyezik a Szállítási címmel)
• Telefonszáma

A Megrendelőnek lehetősége nyílik regisztráció nélkül is rendelést leadni a webes felületen keresztül. Ebben az esetben az alábbi adatok megadása szükséges:

• Név
• e-mail cím (élő és érvényes)
• Telefonszám
• Szállítási cím
• Számlázási címe (amennyiben nem egyezik a Szállítási címmel)

5.3. A rendeléshez szükséges további adatok:
• Szállítás módja
• Fizetés módja

5.4. A szolgáltatás igénybevétele

5.4.1. Az üzlet webes felületén kizárólag elektronikus úton lehetséges megrendelést leadni. Az üzlet webes felülete az alábbi linken keresztül érhető el: naturliget.eu

5.4.2. Az adott termékek mellett feltüntetett árak minden esetben bruttó vételárak, amik magyar forintban értendők és amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). A feltüntetett árak még nem tartalmazzák a szállítási költséget, melyek díja a rendelés véglegesítése előtt lesz elérhető az adott megrendelésre vonatkozóan.

5.4.3. A webes felületen, illetőleg az üzletben feltüntetett árak nem tekinthetőek közvetlen árajánlattételnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, melyek az esetleges elírásokból erednek.

Abban az esetben, ha a webes felületen egy termék ára valamilyen okból kifolyólag hibásan kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibásan feltüntetett áron szállítani, vagy garantálni, különös tekintettel azon esetekre, ha az ár nem valós volta nyilvánvaló, vagy adott körülmények között ennek valószínűsítése a Megrendelőtől elvárható. (Ilyen esetek például, de nem kizárólag a következők: ha a formátumból, vagy más hasonló termékek árához képest jelentősnek mondható eltérés okán valószínűsíthető, hogy elírás történt, illetőleg, ha egy esetlegesen fellépő rendszerhiba okán korábbi, vagy valótlan árak jelennek meg a webes felületen, stb.) Természetesen Szolgáltató köteles a lehető legrövidebb időn belül helyesbíteni a hibásan feltüntetett árakat (amint tudomására jut, illetőleg amint az esetleges külső, akadályozó tényező elhárul). Amennyiben Megrendelő hibás áron rendeli meg a terméket, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a valós árról, melyet követően a Megrendelő fenntarthatja megrendelését, vagy következmények nélkül visszavonhatja azt.

5.4.4. A webes felületen közölt fényképek csupán illusztrációk, melyektől a termékek tényleges megjelenése, csomagolása a valóságban eltérhet.

5.4.5. A termékekkel kapcsolatban közölt termékleírások, illetőleg az üzletben az árcímkék mellett, és a webes felületen feltüntetett „színes pöttyök” alapját a termékek csomagolásán, illetőleg a gyártók által rendelkezésre bocsátott egyéb tájékoztató anyagokban olvasható adatok, valamint nyilvánosan elérhető információk adják. A jelzéseken túlmenően kérjük mindenki maga is vizsgálja meg a készhez vételt követően a gyári csomagoláson lévő feliratot, különös tekintettel az összetevőkre és a lehetséges allergén anyagokra.  Ezek esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezekből fakadó esetleges károkért a gyártót terheli a felelősség.

5.4.6. Annak vizsgálata és meghatározása, hogy az adott termék a Megrendelő saját, egyedi céljainak megfelelően felhasználható-e, kizárólag a Megrendelő kötelessége. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha a megrendelt termék nem alkalmas a Megrendelő egyedi céljainak megfelelő felhasználásra. A vásárlást, illetőleg megrendelést megelőzően a Naturliget munkatársai készséggel állnak rendelkezésre ez irányú kérdések tekintetében is, nyitvatartási időben, az üzletben személyesen, telefonon (06 62 424-224), vagy e-mail-en (info@naturliget.eu).

5.4.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben a már leadott és visszaigazolt megrendeléseket részben vagy egészben visszautasítsa, különös tekintettel azon esetekre, ha a Megrendelő az ÁSZF valamely előírásának nem tett eleget, vagy azt megszegte.

5.4.8. A visszaküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik, amennyiben az átvétel a Megrendelőnek felróható okból nem történt meg. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a csomag újra kiküldését, amennyiben az ezzel kapcsolatban jelentkező költségeket a Megrendelő a Szolgáltató számára előre elutalja.

6. A szerződés létrejötte

6.1. Általános jellemzők:

A Felek között a szerződés a Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon történő regisztrációjával (és jelen ÁSZF elfogadásával) jön létre. Az üzlet webes felületén történő megrendelés feltétele minden esetben a mindenkori aktuális ÁSZF elfogadása. A webes felületen a Megrendelőnek lehetősége nyílik regisztráció nélkül is leadni megrendelését, azonban az ÁSZF elfogadása ebben az esetben is kötelező.

A megrendelés kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben azt a Megrendelő a webes felületen keresztül adja le és hagyja jóvá, illetőleg, ha azt a Szolgáltató részére elküldi és azt a Szolgáltató vissza is igazolja e-mail formájában, mely a Megrendelő regisztráció, vagy regisztráció nélküli rendelés során megadott e-mail címére kerül kiküldésre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő által megadott adatok valódiságát minden megrendelés beérkezésekor megvizsgálja, és amennyiben valótlan adatokat talál, azokat a megrendeléssel együtt törölje.

6.2. Regisztráció, megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő a webes felületen történő regisztráció, illetve megrendelés leadása során megadott adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF, annak lentebb, (8. Adatvédelem, adatbiztonság), illetőleg a weboldalon külön is olvasható adatvédelmi előírásainak megfelelően kezeli, mely a Megrendelő érdekét szolgálja. Ennek okán az ÁSZF aktuális változatának elfogadásáról a Megrendelő minden megrendelés esetén köteles nyilatkozni, illetőleg az adatvédelemre vonatkozó előírásokat megismerni. A Megrendelőnek lehetősége nyílik az üzlet webes felületén regisztráció nélkül is leadni megrendelését, a regisztráció a visszatérő ügyfelek könnyebb és gyorsabb rendelésleadását teszi lehetővé.

6.3. Megrendelés visszavonása, módosítása, törlése:

A webes felület szoftvere minden megrendelés leadásakor annak beérkezéséről a Megrendelő számára értesítést, visszaigazolást küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 72 órán belül nem érkezik meg, a Megrendelő ajánlattétellel kapcsolatban fennálló kötöttségei automatikusan megszűnnek.

Esetleges tévedés esetén a Megrendelő jogosult a megrendelését annak Szolgáltató általi teljesítésének megkezdéséig módosítani, illetőleg annak a Postaszolgálat számára történő átadás időpontjáig visszavonni, amennyiben a tévedés tényéről a Megrendelő a Szolgáltatót az észlelést követően haladéktalanul tájékoztatja az info@naturliget.eu e-mail címen, vagy nyitvatartási időben az alábbi telefonszámon: 06 62 424-224.

6.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (átutalással) a megrendelés leadásakor, vagy a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben, vagy személyes átvétel esetén a Naturliget munkatársának készpénzben fizetheti meg. A Futárszolgálat munkatársa a készpénz átvételéről köteles bizonylatot adni. Részteljesítést a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, melynek következtében a Futárszolgálat munkatársa sem fogadhat el részteljesítést. A Megrendelő tehát a teljes megrendelését jogosult csak átvenni, illetőleg természetesen jogában áll azt teljes egészében visszautasítani, amely esetben azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő regisztrációját kizárólag egyéni mérlegelése alapján, saját hatáskörben, azonnali hatállyal megszüntesse, illetőleg valamennyi esetlegesen idő közben leadott rendelését érvénytelenítse és törölje.

6.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidő esetén a Futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Amennyiben a második alkalom is sikertelen, a Szolgáltató jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, és törölni azt.

7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

7.1. Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, illetőleg a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül jogosult elállni. Írásban történő elállás esetén elegendő a lentebb (7.1.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta c. alatt) megtalálható elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen, külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (6728 Szeged, Dorozsmai út. 50.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül köteles a Megrendelő számára visszatéríteni.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelő köteles viselni, utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató minden a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítésére igényt tart.

Az esetleges vitás esetek elkerülése érdekében a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és/vagy videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot az üzletben személyesen, vagy a Futárszolgálat munkatársától otthonában, vagy az általa megadott címen átvette.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

7.1.1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A minta eredeti szövege, illetőleg az elállással kapcsolatos további információ a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben található.

7.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áru a nem rendeltetésszerű használat okán károsodott, Szolgáltató jogosult a termékben bekövetkező értékcsökkenés megtérítését a Megrendelőtől követelni.

7.3. Szavatosság

Az új Ptk. 6:159. § előírásainak megfelelően a Szolgáltató szavatosságot vállal minden megrendelt termék esetén. Amennyiben a Megrendelő úgy érzékeli, hogy a Szolgáltató hibásan teljesített, köteles az észlelt hibákról azok felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül a Szolgáltatót írásban tájékoztatni. A fent hivatkozott jogszabály értelmében a Szolgáltató, megalapozott panasz esetén, köteles a hibás terméket kicserélni. Amennyiben erre nincs mód, úgy az alábbi lehetőségek közül biztosítani kell a Megrendelő számára a választás lehetőségét: árengedmény biztosítása egy meghatározott időn belül történő új vásárlás alkalmával, vagy lehetőség biztosítása a megrendeléstől való elálláshoz, a megrendelt (és/vagy megvásárolt) termék kapcsán kifizetett összeg maradéktalan visszatérítése mellett.

A visszatérítés minden esetben kizárólag a termék árára vonatkozik, a szállítás költségére nem terjed ki. Elállásnak nincs helye, amennyiben a panasz alaptalannak bizonyul, vagy, ha az okát képező hiba nem jelentős mértékű.

Jelentős mértékű hiba, illetőleg a teljesítés kapcsán felmerülő megalapozott panasz esetén minden a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költséget a Szolgáltató köteles viselni.

8. Adatvédelem, adatbiztonság
8.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott feltételek szerint kezeli. Adatkezelési tájékoztató.

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése céljából, illetőleg a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, valamint reklámtevékenysége keretében használja fel.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait külső feleknek, vagy harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki, mely alól kizárólag a kézbesítéshez szükséges Futárszolgálat munkatársai képeznek kivételt.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását a fent leírtakhoz önként és határozatlan időre adta, de azt írásban bármikor jogosult vissza is vonni. Szolgáltató mindent elkövet a számára átadott adatok biztonságának megőrzése érdekében, ami tőle elvárható.

A Regisztrációval, illetőleg a megrendelés leadásával a Megrendelő feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF mindenkor aktuális változatának szövegét, azon belül is az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

8.2. Személyes adatok módosítása, regisztráció törlése:

Megrendelő az üzlet webes felületén megadott személyes adatait bármikor jogosult módosítani, vagy a Szolgáltatótól azok törlését kérni, az alábbi adatok módosítására azonban nincs lehetőség (törlésük természetesen kérhető):

  • E-mail cím

  • Felhasználói név

A Megrendelő az üzlet webes felületére történő regisztrációját, adatai módosítását, illetve azok törlését az info@naturliget.eu címre küldött e-mail-ben (a fent nevezett korlátozás figyelembevételével) bármikor kérheti.

9. Irányadó jog

Jelen ÁSZF az üzletre és annak webes felületére vonatkozóan tartalmazza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony alapvető előírásait. Azon kérdésekben, melyek jelen ÁSZF-ben nem kerülnek külön szabályozásra, a mindenkor hatályos európai uniós és magyar jogszabályok tekintendők irányadónak, különös tekintettel az alábbiakra:

10. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az üzlet webes felületén az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb változata érhető el.

11. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

A Szolgáltató és Megrendelő között a megrendelések és online vásárlások során egy a fentebb ismertetett előírásoknak megfelelő írásos megállapodás jön létre, mely szerződéses megállapodásnak tekintendő, és amelyet a Szolgáltató saját elektronikus rendszerében tárol.

11.2. A szerződés megszüntetése

Megrendelő bármikor jogosult a szerződés megszüntetését kérni. Ehhez szükséges, hogy személyazonosságát a Szolgáltató irányában igazolja. A Megrendelő megszüntetési kérelmét követően a még élő, de nem teljesített megrendelések a Szolgáltató részéről annulálásra (törlésre) kerülnek. A Megrendelő bármikor indoklási kötelezettség nélkül jogosult regisztrációját a webes felületen törölni. Másfelől azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan felmondja, amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF bármely rendelkezését szándékosan, vagy a Megrendelőnek felróható gondatlanság okán megszegi.

11.3. Felelősség

Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy minden olyan megrendelésért, webes felületen történő vásárlásért teljes körű felelősséggel tartozik, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Annak okán, hogy a Megrendelő személyes adataival való visszaélést elkerülje, Megrendelő köteles mindent elkövetni (pl. jelszava illetéktelenek előtti titokban tartása érdekében). Természetesen Megrendelő mentesül ezen felelőssége alól, amennyiben bizonyítható, hogy az adataival történő esetleges visszaélés kizárólag neki fel nem róható okból, saját hibáján kívül történt.

11.4. Megfelelő körültekintés elvárhatósága

Szolgáltató a Megrendelő számára elérhetővé tesz minden szükséges információt, azonban ezek megismerése mindenkor a Megrendelő kötelessége. Ide tartozik például, de nem kizárólag az egyes termékek szavatossági- és lejárati ideje, különösen az akciós és árleszállított termékek esetén.

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.